akcesoria
artukuły biurowe
ściąga
Masz pytanie?
Nowości
Mapa

Z cyklu Akcesoria dla podatnika posiadamy w ofercie nastepujące pozycje:

 • Akcesoria dla podatników podatku dochodowego rozliczających się na zasadach ogólnych.
  • K-1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A-4
  • K-2 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A-4 96str
  • K-3 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A-5
  • K-4 Ewidencja sprzedaży A-5
  • K-6 Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu A-5
  • K-7 Ewidencja wyposażenia A-5
  • K-8 Ewidencja środków trwałych A-5
  • K-9 Ewidencja środków trwałych A-4
  • K-10 Karty przychodów pracowników A-5
  • K-12 Dowody wewnętrzne A-5
  • K-13 Dowody wewnętrzne A-6
  • K-14 Dzienne zestawienie sprzedaży udokumentowanej A-6
  • K-15 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej A-6
  • K-17 Ewidencja przebiegu pojazdu A-5
  • K-18 Ewidencja kosztów eksploatacji samochodu A-5
  • K-19 Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
  • K-20 Rejestr opłaty skarbowej dla przewoźników
 • Akcesoria dla podatników, Nowa ewidencja
  • VU-3 Ewidencja Vat - sprzedaży A-4
  • VU-4 Ewidencja Vat - sprzedaży A-5
  • VU-7 Ewidencja Vat - nabycia towarów i usług TYP - 1 A-4
  • VU-8 Ewidencja Vat - nabycia towarów i usług TYP - 1 A-5
  • VU-11 Ewidencja Vat - nabycia towarów i usług TYP - 2 A-4
  • VU-12 Ewidencja Vat - nabycia towarów i usług TYP -2 A-5
  • VU-15 Ewidencja Vat - nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych A-4
  • VU-16 Ewidencja Vat - nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych A-5
  • VU-19 Ewidencja Vat - nabycia produktów rolnych A-4
  • VU-23 Ewidencja Vat - nabycia towarów handlowych A-4
  • VU-27 Ewidencja Vat - wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów A-4
  • VU-31 Ewidencja Vat - kontrola sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju A-4
  • VU-35 Ewidencja Vat - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów A-4
  • VU-39 Ewidencja Vat - wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (nabycia i dostawy) A-4
  • VU-43 Ewidencja Vat - importu usług A-4
  • VU-47 Ewidencja Vat - Imienny rejestr wewnątrzwspólnotowych dostaw A-4
  • VU-51 Ewidencja Vat - Imienny rejestr wewnątrzwspólnotowych nabyć A-4
  • VU-55 Ewidencja Vat - uproszczona sprzedaży A-5
  • VU-59 Ewidencja Vat - kontrolna nabycia towarów z innych państw członkowskich A-5
  • VU-63 Dzienne zestawienie sprzedaży - pełne
  • VU-67 Dzienne zestawienie sprzedaży - uproszczone
 • Akcesoria dla podatników zryczałtowanych form opodatkowania
  • R-1 Ewidencja przychodów A-5
  • R-2 Ewidencja przychodów A-4
  • R-3 Wykaz środków trwałych A-5
  • R-4 Dzienne zestawienie sprzedaży - zbiorcze A-6
  • R-5 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej A-6
  • R-7 Ewidencja pracowników A-5
 • Akcesoria inne niezbędne i pomocne
  • Umowa o dzieło z rachunkiem A-5
  • Umowa zlecenie z rachunkiem A-5
  • Lista wynagrodzeń 1/2 A-4
  • Lista wynagrodzeń A-4
  • Indywidualna lista płac 1/2 A-4
 • Druki i książki akcydensowe
  • Dziennik tabelaryczny amerykanka dwukolorowy B-3
  • Księga inwentarzowa A-4
  • Książka obmiaru robót A-4
  • Księga korespondencyjna 100 kart A-4
  • Dziennik tabelaryczny (amerykanka)czarny B-3
  • Pracownicza książeczka zdrowia A-6
  • Książka kontroli sanitarnej A-5
  • Dziennik korespondencyjny twarda oprawa A-4
  • Księga inwentarzowa twarda oprawa A-4
  • Książka obiektu budowlanego A-4
  • Dziennik budowy DB-1 A-4
  • Dziennik budowy DB-2 A-4
  • Dziennik budowy DB-2a A-4
  • Dziennik budowy DB-3 A-4
 • Prowadzimy również w ofercie sprzedaż książek wydawnictw prawno-podatkowych takich jak:
  • BECK
  • DIFIN
  • EXPERT
  • GOFIN
  • INFOR
  • LEXIS NEXIS
  • MICHALCZYK I PROKOP
  • ODDK
  • SIGMA
  • UNIMEX
  • WSZECHNICA PODATKOWA
  • ZAKAMYCZE

 • Programy komputerowe dla księgowych
 • Tablice budowlane
 • Instrukcje BHP