akcesoria
artukuły biurowe
ściąga
Masz pytanie?
Nowości
Mapa
 

Ryczałty samochodowe
  Stawka za 1 km od 1.03.2004
Samochód o poj. skokowej do 900cm
0,4894zł
Samochód o poj. skokowej powyżej 900cm
0,7846zł
Motocykl
0,2161zł
Motorower
0,1297zł


Koszty uzyskania przychodu w 2004 r.
koszty uzyskania przychodu miesięcznie:
102,25zł
- jeden zakład nie może przekroczyć rocznie:
1227,00zł
koszty uzyskania przychodów - kilka zakładów nie może przekroczyć rocznie:
1840,77zł
koszty uzyskania przychodu dla dojeżdżających miesięcznie:
127,82zł
  rocznie:
1533,84zł
koszty uzyskania przychodu dla dojeżdżających
- kilka zakładów
nie może przekroczyć rocznie
2300,94zł


Skala podatku od osób fizycznych w 2003r.
podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad
do
Podatek wynosi
 
37024
19 proc. podstawy obliczenia minus 530,08zł
37024
74048
6504,08zł plus 30proc. nadwyżki ponad 37024zł
74048
  17611,68zł plus 40proc. nadwyżki ponad 74 048zł


Podróże służbowe
Od 1 marca 2004r. wysokość diety w podróży krajowej wynosi 21zł, ryczałt za nocleg 31,50zł (150% diety), natomiast ryczałt za dojazd 4,20zł (20% diety)
Odsetki
1) Odsetki ustawowe od 25 września 2003r. wynoszą 12,25% kwoty zaległości w stosunku rocznym. (Dz.U.Z 2003r. ur 166, poz. 1613)

2) Od 1 lipca 2004r. odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 14,5 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. ( Mon. Pol. z 2003r. ur 37, poz. 540)